Pige der bøster tænder Smilende dame Smilende ung mand Smilende teenager pige

TandlægeHuset i Vinderup har stor erfaring med tand-implantat behandling

Et tandimplantat er en kunstig tandrod i form af en titaniumskrue, der skånsomt sættes fast i kæbebenet. Implantatet placeres der, hvor den naturlige tand tidligere har siddet.

Ovenpå implantatet monteres en keramisk krone. Det færdige resultat er det tætteste, du kan komme på en ny naturlig tand, der ligner en naturlig tand, og det føles stort set som en naturlig tand.

Et implantat på tand kan bruges til at erstatte enkelttænder, de kan bruges som fundament for broer, og de kan hjælpe med at få løse tandproteser til at sidde helt fast. Implantatbehandlinger kan laves fra kæberne er færdige
med at vokse i 20 til 22 års alderen, og der er ingen øvre aldersgrænse for hvornår behandlingen kan gennemføres.

Hvis du er sund og rask har et implantat samme gode prognose som en naturlig tand, og vi forventer at behandlingen holder livslangt.
Hvis du ryger og har parodontose forringes prognosen markant, på samme måde som for dine naturlige tænder.

Tandlæge Birgitte Wiener og tandlæge Jan Vang Madsen er medlem af DSOI (Dansk Selskab for Oral Implantologi) og Jysk Implantatforum. Jysk Implantatforum er en sammenslutning af 17 tandlæger.
Vi mødes ca. 8 gange om året for at udveksle erfaringer og udvikle fælles standarder for at højne kvaliteten af vores behandlinger.

TandlægeHuset i Vinderup har i mere end 10 år haft et tæt samarbejde med tandlæge Steffen Lund der udelukkende arbejder med (dento-alveolær) kirurgi, med særligt fokus på implantatbehandlinger.

Steffen har ca. 15 arbejdsdage om året i TandlægeHuset i Vinderup, hvor han assisteret af sin hustru Birthe, varetager de kirurgiske dele af implantatbehandlingerne. De efterfølgende protetiske overbygninger på implantaterne laves af tandlægerne Jan og Birgitte.