Pige der bøster tænder Smilende dame Smilende ung mand Smilende teenager pige

Nyheder fra medierne

FAKTA OM SMERTER

Enæggede tvillinger har forskellig smertetærskel. Det skyldes epigenetiske faktorer, dvs. at miljøpåvirkninger ændrer den måde, den genetiske kode kommer til udtryk på.
Hos kroniske smertepatienter sker der med tiden en kortikal reorganisering, så hjernens evne til at kontrollere og hæmme smerten bliver dårligere.
Smerter hæmmer immunsystemets evne til at hæmme bakterier. Derfor er hurtig smertebehandling et vigtigt led i infektionsbehandling.
Tilstedeværelse af andre smertefulde lidelser kan være afgørende for, hvor mange smerter man får efter odontologiske procedurer.
Det vil sige at miljøet påvirker arven.

Tandlægebladet december 2015

 

 

PARADENTOSE KAN VÆRE TEGN PÅ DIABETES

Omkring 200.000 danskere går lige nu rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Tidlig opsporing af sygdommen kan redde liv, og her spiller tandlæger en vigtig rolle. Tandlægeforeningen og Diabetesforeningen går i anledning af Verdens Diabetesdag sammen for at gøre opmærksom på problemet.

Læs mere her.

 

 INGEN RISIKO FOR GRAVID

Tandbehandling og brug af lokalbedøvelse er en bekymring for mange gravide – og måske også for deres tandlæger. Men bekymringen er grundløs ifølge en ny undersøgelse, som er publiceret i JADA, Journal of the American Dental Association.
Undersøgelsens forfattere har gennemført et prospektivt studie, hvor de har sammenlignet 210 graviditeter, hvor den gravide var udsat for tandbehandling med lokalbedøvelse i første trimester af graviditeten med 794 graviditeter, hvor den kommende moder ikke blev udsat for den behandling.
Der var ingen forskel mht. aborter, fødselstidspunkt og fødselsvægt i de to grupper, og undersøgelsen konkluderer, at brug af lokalbedøvelse og tandbehandling i det hele taget under graviditet ikke udgør nogen større risiko.

Tandlægebladet september 2015

VIDSTE DU, AT …

… ADHD øger risikoen for svær tandlægeangst? Det viser en ny doktorafhandling, som Viktor Carlsson fra universitetet i Göteborg har skrevet. Afhandlingen afslører også, at voksne med alvorlig tandlægeangst generelt er utilfredse med deres udseende, især ansigtet og munden. Ifølge Viktor Carlsson kan utilfredsheden kobles til forsømt mundpleje og symptomer på depression og generaliseret angst.

Tandlægebladet august 2015

 

Alt om tænder

www.aot.dk finder du information om tænder. Det fungerer på samme måde som vi kender fra Netdoktor. Her kan du finde svar på lang række spørgsmål.

Sov længe, undgå aphter/ blæner i munden

En ny kinesisk undersøgelse, foretaget på studerende peger på at søvnmangel er en væsentligt medvirkende årsag til udvikling af aphter. Hyppige forkølelser og sengetider senere end klokken 23 var risikofaktorer. Undersøgelsen viste også, at udbrudene  blev værre jo senere sengetiden blev.

Tandlægebladet marts 2015

Stigning i sodavandsforbruget

Alle advarselslamper blinker hos Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg, efter at det er kommet frem, at danskernes forbrug af sodavand er steget med 38 millioner liter årligt efter fjernelsen af afgiften på området.

- Sodavand er en af de største hindringer i forhold til en fortsat god tandsundhed. For det første er sukker i sodavand en medvirkende årsag til huller i tænderne. Bakterierne på tænderne lever nemlig af sukker, som de omdanner til syre, der kan lave hul i tænderne. Og i halvanden liter cola er der, hvad der svarer til 75 sukkerknalder. For det andet kan et for stort forbrug af sodavand føre til syreskader på tandemaljen. Og for det tredje dækker det store forbrug af sodavand formentlig over, at mange mennesker sidder og drikker sodavand en stor del af dagen. På den måde er deres tænder faktisk i et konstant syrebad, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Tandlægebladet jan 2015

Tandbørsten kan redde ældres liv!

En undersøgelse fra et projekt i Københavns kommune viser at bedre mundhygiejne på plejecentre, kan forebygge lungebetændelse. Omkring 500 indlæggelser kan undgås ved at optimere mundhygiejnen. Da ca. hver 5. indlæggelse med lungebetændelse hos ældre ender med at døden, kan effektiv mundhygiejne redde ca. 100 liv.

Tandlægebladet december 2014

 

Tandlægeskræk førte til løgn om bortførelse

En 12 årig fransk dreng var så ihærdig for at slippe for et besøg hos tandlægen, så han fortalte politiet, han var blevet bortført. Først da politiet gik i gang med efterforskningen, indrømmede drengen, historien var usand.

Tandlægebladet august 2014

Parodontitis patienter har dårligere ånde 

Personer med parodontitis har markant dåligere ånde end andre. En væsentlig del af lugten kommer tilsyneladende fra den bagerste del af tungen, muligvis fordi der her samles en større mængde bakterier, Porphyromonas gingivalis, som hænger sammen med dårligt lugt 

Acta Odontologica Scandinavica 2013

Astma fordobler risikoen for huller i tænderne

Ny forskning peger på, at et stort forbrug af astma medicin fordobler risikoen for caries ( huller i tænderne). Det fastslår professor Svante Twetman fra Tandlægeskolen i København, Den høje cariesrisiko skyldes, at 80% af inhalationsmedicinen bliver sidende i mundhulen, og da medicinen indeholder lactose (sukker) og samtidig har en lav pH værdi, skaber det gode væksbetingelser for cariesbacterierne.                                  

Dagbladet Roskilde 16-11-2012

 

Tandlægeforeningen har fået undersøgt sukkerindholdet i en lang række populære produkter, og resultaterne er overraskende – selv for tandlæger. På baggrund af undersøgelsen har foreningen netop sat en oplysende indsats i gang, der gerne skal gøre danskerne mere opmærksomme på, hvor meget sukker de putter i indkøbskurven og endnu vigtigere i maven.

I forbindelse med sukkerundersøgelsen har foreningen fået lavet en lille film på YouTube, der skal vise, at man nemt kommer til at servere mere end en uges sukkerration for sine børn på en enkelt aften. Desuden kan man på Tandlaegeforeningen.dk se alle resultaterne af foreningens sukkerberegninger, ligesom man kan finde facts om sukker og sukkers påvirkning af tænderne. 

 

Se YouTube-filmen her.

 

 

 

Børn, der bruger sut efter treårsalderen risikerer overbid 

Lang de fleste børn, der bruger sut, udvikler overbid eller krydsbid. Men indtil treårsalderen er barneknoglerne så bløde og smidige, at kæberne retter sig igen af sig selv, når barnet stopper med at bruge sut. Efter treårsalderen er det dog bedst at vænne barnet af med at bruge sut ifølge overtandlæge i Høje Taastrup Kommunale Tandpleje, Mette Borum, da der ellers er risiko for at barnet udvikler en blivende fejlstilling i det voksne tandsæt.