Pige der bøster tænder Smilende dame Smilende ung mand Smilende teenager pige

Tilskud til tandbehandling for voksne fra sygeforsikring "danmark".

Nedenfor ser du en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling for voksne.

For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landene erstattes efter nedennævnte takster.

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

GRUPPE TILSKUD I KR.

5

1

2

Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer

130

130

130

Undersøgelse og tandrensning

Diagnostisk grundundersøgelse - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 64 64 64
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud - - -
- for medlemmer under 18 år  87 87 87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse      
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 121 121 121
Statusundersøgelse - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 64 64 64
Fokuseret undersøgelse - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 60 60 60
Tandrensning a (mindst 15 tænder)      
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  105 105 105
Tandrensning b (højst 14 tænder)      
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 77 77 77
Tandrensning uden offentligt tilskud      
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50% af egenudgiften, dog maks.  155 155 155
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud      
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 60 60 60

Røntgenundersøgelse

Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse

68

68

68

Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse

68

68

68

Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse

68

68

68

Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse

68

68

68

Røntgenoptagelse*

68

68

68

Panoramaoptagelse, 50% af udgiften, dog maks.*

275

275

275

CT-skanning, 50% af udgiften, dog maks.*

275

275

275

Forebyggende behandling

Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG)

-

-

-

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100% 100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

121

121

121

Individuel forebyggende behandling (IFB)

-

-

-

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64

64

64

Individuel profylakse uden offentligt tilskud

- - -

- for medlemmer mellem 18 og 25 år 

100% 100% 100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64 64 64

Tandfyldninger med offentligt tilskud

a. ikke kombineret, sølvamalgam

66

66

66

b. kombineret, sølvamalgam

91

91

91

c. dobbelt kombineret, sølvamalgam

166

166

166

d. glasionomerfyldning

138

138

138

d. glasionomerfyldning, flerfladet 50% af udgiften, dog maks.

300

300

300

e. plast, enkeltfladet

138

138

138

f. plast, flerfladet, 50 % af udgiften, dog maks.

300

300

300

Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50% af udgiften, dog maks.

300

300

300

Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50% af udgiften, dog maks.

300

300

300

Ovenstående takster vedr. tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

 

 

 

Tandfyldninger uden offentligt tilskud

Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af udgiften, dog maks.

300

300

300

Rodbehandling

Pulpaoverkapning

110

110

110

Koronal amputation

110

110

110

Akut oplukning

110

110

110

Apikal amputation og rodfyldning, pr. kanal, 50% dog maks.

225

225

225

Tandudtrækning

Pr. tand

150

150

150

Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning

40

40

40

Paradontalbehandling

Parodontalundersøgelse og diagnostik

200

200

200

Udvidet tandrensning (inkl. laser)

125

125

125

Tandrodsrensning (inkl. laser)

55

55

55

For kirurgisk paradontalbehandling erstattes 50% af udgiften, dog maks. pr. segment

1.075

1.075

1.075

For regenerativ behandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller behandling med knoglesubstitut) erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. segment

800

800

800

Enkelttandskroner og –indlæg

Støbte opbygninger/endelige abutments, 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

300

1.100

1.100

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

-

1.925

1.925

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

525

-

-

Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretension. 
Erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

300

1.200

1.200

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

-

2.100

2.100

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

525

-

-

Attachments pr. enhed

-

450

450

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke

 

 

 

Broarbejde

Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. led

-

1.200

1.200

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. led

-

2.100

2.100

Broled i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "Enkelttandskroner og -indlæg".
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

 

 

 

Reparation af krone- og broarbejde

50% af udgiften, dog maks.

-

225

225

Stifter

     

Retentionsstifter, herunder rodskruer og stifter (pr. stift eller skrue)

-

85

85

Smertefri behandling

Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50% af udgiften, dog maks. 

75

75

75

Kvælstofforilte (lattergas) 50% af udgiften, dog maks.

75

75

75

Fuld narkose, pr. dag

800

800

800

Anden behandling

Tandlægevagttillæg inkl. konsultation

180

180

180

Recementering inkl. konsultation

60

60

60

Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*

32

32

32

Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation

32

32

32

Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation

32

32

32

Recept

36

36

36

Omsorgstandpleje, maks. inden for 12 måneder

350

350

350

Operation

Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste 80% af udgiften, dog maks. pr. tand

800

800

800

mplantatoperation 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder 

1.000

2.000

2.000

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes implantat-operation med maks. inden for 12 måneder uanset antal

-

3.000

3.000

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes implantatoperation med maks. inden for 12 måneder uanset antal

1.500

-

-

Tandimplantat, pr. implantat (fixtur) 50% af udgiften, dog maks.

300

1.500

1.500

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes pr. implantat (fixtur) 50% af udgiften, dog maks.

-

2.625

2.625

Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes pr. implantat  (fixtur) 50% af udgiften, dog maks.

525

-

-

Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80% af egenudgiften, dog maks. 

800

800

800

Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50% af udgiften, dog maks.

100

100

100

Tandregulering

Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation

200

200

200

Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan

400

400

400

Indledende ortodontisk studiemodelsæt

200

200

200

Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks. 

275

275

275

Aftageligt pladeapparatur

675

675

675

Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder

1.200

1.200

1.200

Fuldt fast apparatur

1.475

1.475

1.475

Aftageligt retentionsapparatur

600

600

600

Fast retentionsapparatur

300

300

300

Rep. tandbøjle 50% af udgiften, dog maks.

200

200

200

Bidfunktionsbehandling

Initial bidfunktions-undersøgelse

60

60

60

Fuldstændig klinisk bidfunktions-undersøgelse 80% af udgiften, dog maks.

225

225

225

Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulator-undersøgelse) 50% af udgiften, dog maks.

219

219

219

Panorama røntgenoptagelse 50% af udgiften, dog maks.

275

275

275

Fysioterapi

Varmebehandling

30

30

30

Blokade

30

30

30

Instruktion i muskeløvelser

30

30

30

Skinner 50% af udgiften, dog maks.

495

400

400

Okklusal slibning

Initial slibning

30

30

30

Generel slibning 50% af udgiften, dog maks.

225

225

225

Reparation/regulering af bideskinne 50% af udgiften, dog maks.

125

125

125