Pige der bøster tænder Smilende dame Smilende ung mand Smilende teenager pige

Lider du af knæk i kæbeledet eller hovedpine?

Ca. 10 % af den voksne danske befolkning har i varierende grad problemer med kæbeleddet.

Det viser sig hyppigst som en knæklyd eller knækfølelse fra et eller begge kæbeled, eventuelt kombineret med en låsning af leddet eller en nedsættelse af gabeevnen, og i nogle tilfælde er det ledsaget af smerter.

Hvis kæbeleddet overbelastes eller belastes forkert, vil de første symptomer fra leddet netop være en knæklyd, som kan efterfølges af de øvrige symptomer. Et forkert sammenbid på tænderne vil ofte medføre en uheldig belastning i kæbeleddet.


Ved fremstilling af en aftagelig bideskinne der korrigerer sammenbidet, kan ledsymptomerne reduceres eller fjernes.

Kæbeleddet, sammenbidet på tænderne og tyggemusklerne skal fungere sammen på en god måde. Gør de ikke det, vil man få problemer med en eller flere af de nævnte dele.

En knæklyd fra kæbeledet er tegn på, at sammenbidet på tænderne ikke passer som skal, og derved ikke giver kæbeledet de rigtige arbejdsbetingelser.


I kæbeledet ligger en bruskskive som skal fordele belastningerne mellem knogleoverfladerne i ledet. Hvis bruskskiven slides eller forskubbes, vil det føles som en skurrende lyd eller en knæklyd.

Begge dele er udtryk for at ledet er belastet forkert, og tegn på en begyndende eller fremskredet slidgigt i kæbeledet.

Det rigtige samspil mellem sammenbidet og kæbeledet kan etableres med en aftagelig bidskinne. Bidskinnen simulerer, så at sige, det optimale sammenbid, og giver derved de bedste funktionsbetingelser for kæbeledet.

En bidskinne er aftagelig, og i nogle situationer kan man klare sig med at bruge skinnen et vist antal timer i døgnet, typisk om natten.

I de situationer hvor man ikke kan nøjes med at bruge skinnen om natten, vil vi efter en periode med skinnebrug, have mulighed for at bygge det optimal sammenbid op på de naturlige tænder.