Hvor ofte bør du gå til tandlægen?

Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at alle patienter skal inddeles i risikogrupper. Din aktuelle placering i risikogrupperne afgør, hvor ofte du bør gå til tandlæge.

Er du grøn, gul eller rød?

Det er individuelt hvilken risikogruppe - grøn, gul eller rød - du hører til og afhænger af, hvilken risiko du har for at udvikle tand- og mundsygdomme. Og om du allerede har sygdomme i mundhulen.

Du og din tandlæge eller tandplejer skal ved undersøgelserne aftale, hvor lang tid der skal gå mellem dine tandlægebesøg. Overordnet skal I tage hensyn til tre faktorer:

  • Din nuværende sygdomsaktivitet
  • Din risikoprofil 
  • Din sygdomserfaring

Har du aktiv sygdom, høj risiko for ny sygdom eller forværring af eksisterende sygdom, bør du gå hyppigere til tandlæge eller tandplejer, end hvis du aldrig har haft tandsygdomme, ikke har nogen sygdoms­aktivitet og har en lav risiko.

Tiden mellem dine tandlægebesøg behøver ikke at være den samme hele livet. Din livssituation kan ændre sig, ligesom forhold i mundhulen kan ændre sig. For eksempel hvis du får sygdom i tænder og mund efter mange år uden problemer.

Hvis du ønsker at gå til tandlæge eller tandplejer oftere, end din tandlæge eller tandplejer anbefaler, kan du fortsat vælge dette. Du skal dog være opmærksom på, at du i givet fald ikke nødvendigvis kan få tilskud fra det offentlige hver gang.

Hvis du er i tvivl – så tal med din tandlæge eller tandplejer.

Hvornår er du grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum.

I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Hvornår er du gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule samtidig med at tandlægen vurderer, at du og tandlægen kan medvirke til en bedre sundhedstilstand. Det kan være ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.

Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Hvornår er du Rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule og tandlægen vurderer, at du ikke er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg.

Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient. Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.

Andre behandlinger

Kvalitetssikring

 VI har et højt kvalitetsniveau og kan dokumentere, at klinikken lever op til alle krav fra myndighederne.

LÆs mere

Kontakt os

Du kan ringe til os i vores telefontid eller du kan sende os en mail. Vi ringer dig gerne op, hvis du udfylder vores formular.

KOntakt os